Spotter International drone diensten

Een drone is tegenwoordig niet meer weg te denken als ondersteuning voor industriële toepassingen. Denk hierbij aan drone inspecties met een camera voor video- en foto opnames, thermische inspecties, gewasinspectie voor de landbouw, inspectie en voortgangscontrole bij bouwprojecten, 3D imaging en 2D en 3D scans en surveys.

Spotter International voert een verscheidenheid aan diensten uit waarbij drones een belangrijke rol spelen. Al onze mensen hebben een ruime ervaring en hebben oog voor veiligheid en haalbaarheid bij elke opdracht. Uiteraard is het opleidingsniveau op peil en is er kennis van de nieuwe regelgeving.

Wij beschikken over een breed assortiment aan drones, sensoren en software om optimale inspecties, metingen en opnames te kunnen doen.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op

Onze drone diensten genereren data en beelden voor zakelijke en particuliere toepassingen.

Tijdens een inspectievlucht over een gebouw of installatie kan het livebeeld van de drone worden getoond op extra monitoren, zodat meerdere mensen tijdens de vlucht voorlopige inspectieanalyses kunnen uitvoeren. Uw gebouw staat in een no fly zone, wij hebben in eigen beheer een ‘no fly inspectie’ ontwikkeld

Solar panels dienen regelmatig gecontroleerd te worden op warmte lekken, hiermee voorkomt u energieverlies en extra kosten.
Speciaal voor gebieden waar het verboden is om met een drone te vliegen hebben wij een ‘no fly’ systeem ontwikkeld.

Tijdens een calamiteit is het noodzakelijk om een goed overzicht van de situatie te verkrijgen. Onze drones kunnen worden ingezet voor opsporing van vermiste personen door gebruik te maken van een thermische camera.
Door rook heen kijken kan doorslaggevend zijn wanneer er brand is opgetreden.

Fauna beheer

Voor Fauna beheer is het vandaag de dag niet meer nodig om handmatige tellingen te doen. Een drone met warmte gevoelige camera vliegt over een vooraf vastgelegde route over het natuurgebied. De opgeslagen beelden kunnen eenvoudig worden uitgelezen.

Voor identificatie van gezonde versus gestreste vegetatie zones.
Het precies bepalen waar kunstmest nodig is.
Waterverbruik controle door nauwkeurig aan te geven welke gebieden van belang zijn.
Bepalen of- en waar- bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

Laat uw woning, gebouw of installatie scannen op warmtelekken c.q. energie verlies.

Van drone diensten naar toepassingen in eigen beheer.

Indien u zelf tot aanschaf van een drone wilt overgaan maar u weet nog niet exact wat u nodig hebt, neem dan contact op met Yuneec Experience Center Nederland.

U kunt met ervaringsdeskundigen praten over uw wensen en toepassingen. Welke drone bij welke toepassing, welke payload en welke software. Hierin zijn zij niet uniek, maar zij gaan graag een stapje verder. Het is mogelijk om een proefvlucht uit te voeren in een zo realistisch mogelijke omgeving voor de gewenste toepassing.

Zij verzorgen tevens een basis drone opleiding en opleidingen voor gecertificeerd drone piloot welke u nodig hebt om met een professionele drone te mogen vliegen.

yuneec H520e

Efficiënter

Met een drone kunt u bestaande werkprocessen sneller, veiliger en kosten efficiënt uitvoeren. Denk hierbij aan inspecties, metingen, fotografie en filmopnames.

Mogelijkheden

Spotter International kan haar expertise binnen uw bedrijf inzetten bij een grote diversiteit aan projecten.

Certificering

Spotter International werkt uitsluitend met gecertificeerde drone-piloten en conform de op dit moment geldende regelgeving. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen op dit gebied scherp in het oog!

Financieel

Het inzetten van drones is een financieel zeer aantrekkelijke optie. In de praktijk blijkt dat met een drone er meer- binnen minder tijd- mogelijk is. Dit vertaalt zich in significant lagere kosten