Duurzame landbouw en smart farming

Als het gaat om land- en bosbouw operaties, dan zal de H520E RTK drone samen met de LaQuinta Multispectral camera agrariërs helpen om opbrengsten te verbeteren, problemen te anticiperen en tijd en geld te besparen door:

  • Identificatie van gezonde versus gestresste vegetatie zones.
  • Het precies te bepalen waar kunstmest nodig is.
  • Waterverbruik controle en nauwkeurig aan te geven welke gebieden van belang zijn
  • Te bepalen of en waar bestrijdingsmiddelen nodig zijn

Wij kunnen u begeleiden in het stapsgewijs opzetten van een duurzame landbouw werk proces. Hiervoor werken wij samen met de Databoerin, een specialist in smart farming

Duurzame landbouw en smart farming kan je aan de specialisten overlaten of uiteindelijk in eigen beheer uitvoeren.

Bent u akkerbouwer?
U wilt uw gewasopbrengst verbeteren?

Houdt u zich bezig met vegetatiebeheer?
U wilt onnodig gebruik van uw middelen verminderen?

U doet aan bosbeheer?
U wilt vroegtijdig tekenen van vegetatie stress kunnen registreren?

Wij kunnen u hierbij helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie over duurzame landbouw en smart farming.

duurzame landbouw

Efficiënter

Met een drone kunt u bestaande werkprocessen sneller, veiliger en kosten efficiënt uitvoeren. Denk hierbij aan inspecties, metingen, fotografie en filmopnames.

Mogelijkheden

Spotter International kan haar expertise binnen uw bedrijf inzetten bij een grote diversiteit aan projecten.

Certificering

Spotter International werkt uitsluitend met gecertificeerde drone-piloten en conform de op dit moment geldende regelgeving. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen op dit gebied scherp in het oog!

Financieel

Het inzetten van drones is een financieel zeer aantrekkelijke optie. In de praktijk blijkt dat met een drone er meer- binnen minder tijd- mogelijk is. Dit vertaalt zich in significant lagere kosten